Boğaziçi Ventures

UP TEL AVIV HIZLANDIRMA PROGRAMI BAŞVURU ŞARTNAMESİ

(“Şartname”)

İşbu Şartname ile BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (“BV Teknoloji”) tarafından, Amazon Web Services EMEA SARL, İsrail’de yer alan Reichman Üniversitesi, İsrail merkezli yatırım danışmanlığı şirketi GN-Z11 Tech Ventures Ltd., Turunç Hukuk Bürosu ve Amazon Web Services EMEA SARL’nin (“Program Ortakları”) katkılarıyla düzenlenen Up Tel Aviv Hızlandırma Programı’na (“Program”) ilişkin kapsam, amaç, katılım koşulları, mülakat ve katılımcıların belirlenmesi aşamasında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

  1. Program’a başvuran kişiler bu Şartname’yi ve www.bogaziciventures.com/up-tel-aviv sayfasında (“İnternet Sitesi”) yer alan tüm açıklamaları okumak ve ilgili husus açık rıza gerektirmediği takdirde, onaylamakla yükümlüdür. Başvuranlar, Program’a başvurmakla, işbu Şartname’de belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş olduklarını beyan etmektedirler. 
  2. İnternet Sitesi’nde yayınlanan Program şartı, takvim, aydınlatma metni ve çerez politikası başta olmak üzere her türlü bilgi ve belge Şartname’nin eki niteliğindedir ve ayrılmaz bir parçasıdır.
  3. Program, Program’a katılımı uygun görülen yetkin girişim şirketlerine yurt içi ve yurt dışı büyüme, İsrail girişimcilik ekosistemi ve sair ilgili konularda eğitimler sunulması ve yol gösterilmesi için hazırlanan bir hızlandırma programıdır. Program’a kabul edilmeleri halinde girişim şirketlerini temsil eden katılımcılar (girişim şirketi başına BV Teknoloji’nin uygun gördüğü sayıda katılımcı kabul edilecektir), çevrimiçi eğitimleri ile İsrail ile Türkiye’de fiziki eğitimlere katılacaklar, bu eğitimler marifetiyle ayrıca BV Teknoloji ve Program Ortakları’nın katkılarıyla çeşitli girişim, girişimci ve yatırımcılarla tanışma fırsatı bulacaklardır.
  4. Program’a başvurular yalnızca İnternet Sitesi’nde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Girişimler, Program ile ilgili soruları için BV Teknoloji ile [email protected] e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilir fakat doğrudan bu e-posta adresi veya başka kanallardan yapılan başvurular değerlendirilmeyecek ve bu başvurular ile ilgili BV Teknoloji hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
  5. Program’a yapılan başvuru, BV Teknoloji bakımından hiçbir borç ve sorumluluk doğurmayacaktır. BV Teknoloji başvuruları değerlendirmesinde, mülakat aşamasında veya mülakat sonrasında herhangi bir sebeple başvuruyu reddedebilecektir ve başvuranlar BV Teknoloji’den herhangi bir sebeple talepte bulunamayacak ve Program’a katılıma veya Program için yapmış olabileceği harcamalara dair hak iddia edemeyecektir.
  6. Başvurucular başvuru esnasında Program’a bünyesinde katılmak istedikleri girişimin ticari unvanı, girişime ilişkin sunum, isim, soyisim, e-posta adresi ve telefon numaralarını eksiksiz ve doğru bir şekilde iletmekle yükümlüdür. BV Teknoloji, girişimin ilettiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmekle yükümlü değildir. Girişim tarafından iletilen gizli bilgi olarak addedilebilecek her türlü yazılı, sözlü veyahut elektronik ortamda iletilen bilgiler yalnızca işbu Program kapsamında ve Program’ın amacı için kullanılacak ve yalnızca bu amaçla üçüncü kişilere aktarılacaktır. 
  7. Girişim, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla ve son başvuru tarihi olan 22 Ocak 2023 Türkiye saati ile 23:59’a kadar başvurusunu iletmekle yükümlüdür. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin BV Teknoloji herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Başvuru formunda doğru olmayan bir bilgi verdiği tespit edilen başvurucunun Program’ın hangi aşamasında olursa olsun, BV Teknoloji’nin yaptığı masraflar için rücu hakkı saklı olmak üzere, Program ile ilişiği kesilebilecektir.
  8. Başvurunun tamamlanması akabinde BV Teknoloji tarafından başvurular değerlendirilecek ve uygun görülen girişimler, girişimlerini tanıtmaları ve Program’a uygunluklarının değerlendirilmesi amacıyla, BV Teknoloji’nin takdirinde olmak üzere fiziksel veya çevrimiçi ortamda mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan girişimler Program’a katılmaya hak kazanacaktır. Program’a başvuran girişimler, mülakat sonucunda yapılan değerlendirmelerin tamamen BV Teknoloji’nin inisiyatifinde olduğunu ve mülakata katılmalarının kendileri için herhangi bir hak doğurmadığını, mülakata katılmaları sebebiyle BV Teknoloji’den herhangi bir sebeple talepte bulunamayacağını ve Program’a katılıma veya Program için yapmış olabileceği harcamalara dair hak iddia edemeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
  9. Program’a kabul edilen girişimlerin Program içeriği ve kuralları ile ilgili ayrı bir şartnameyi kabul etmeleri gerekecektir.
  10. BV Teknoloji’nin objektif ve makul sebeplerle, önceden İnternet Sitesi’nde açıkça duyurmak kaydı ile Şartname’de, Program şartlarında ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

PROGRAM’A BAŞVURMAK İSTEYEN KİŞİLER BU ŞARTNAME’NİN TAMAMINI OKUDUKLARINI, İÇERİĞİNDEKİ TÜM MADDELERİ KAYITSIZ ŞARTSIZ KABUL ETTİKLERİNİ VE ONAYLADIKLARINI PEŞİNEN TAAHHÜT EDER.