Boğaziçi Ventures

KİŞİSEL VERİLERİN REKLAM VE PAZARLAMA AMAÇLI İŞLENMESİ ONAY FORMU

Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, Belvu Sitesi, No: 110/1, Kadıköy/İstanbul adresinde kurulu BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ( “BV Teknoloji”) reklam ve pazarlama amaçlı ticari iletişim izni hususunda açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metni’ni okudum.

Aydınlatma metni ile

  • BV Teknoloji’nin veri sorumlusu olduğu,
  • burada verdiğim açık rızamın reklam ve pazarlama amaçlı ticari iletişime ilişkin olduğu,
  • açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5/1 maddesine dayandığı,
  • bu rızam çerçevesinde BV Teknoloji’nin tarafıma ticari nitelikli e-posta, sms mesajı ve WhatsApp mesajı gönderebileceği

konusunda bilgilendirildim.

Bu çerçevede BV Teknoloji’nin, BV Teknoloji tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, şahsıma uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması, anket veya istatistiki çalışmalar yapılması, ürün ve hizmet tekliflerinin hazırlanması, bunların tanıtımı, pazarlanması, promosyonu, reklamı ile kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetler için memnuniyet ve verimlilik analizleri yapılması, telefon, e-posta, SMS, WhatsApp ve benzeri uzaktan iletişim araçları üzerinden iletişime geçilmesi ve/veya ticari elektronik iletilerin gönderilmesi ve reklam ve pazarlama, ticari iletişim amaçlarıyla

Ad-Soyad

E-posta adresi

Telefon numarası

 

ilişkin kişisel verilerimi işlemesine ve bu amaçla hizmet aldığı tedarikçileri ve grup şirketleri ile paylaşmasına açık onay veriyorum.

İşbu işleme ve paylaşma Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1. maddesi uyarınca açık onayınız kapsamında gerçekleştirilecektir.

Kişisel verileriniz, otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmemektedir.

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi için BV Teknoloji’ye sağladığınız onayı, geçerli herhangi bir sebep sunmaksızın herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz.

Herhangi bir geri çekme durumu, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir. BV Teknoloji, yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağladığınız kişisel verileri muhafaza etmeye devam edecektir.

 

 

       BV Teknoloji’nin ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerimi reklam, pazarlama ve ticari iletişim amacıyla işlemesine ve bu amaçla BV Teknoloji tedarikçileri ile paylaşmasına açık onay veriyorum.

 

Aydınlatma Metnine www.bogaziciventures.com adresinden ulaşabilirsiniz.