Boğaziçi Ventures

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (“BV Teknoloji”) olarak https://bogaziciventures.com/bv-investor-club/ internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üyeliğinizin tamamlanması, İnternet Sitesi üyeleriyle iletişim kurmak, üyelerin talep ettiği hizmetleri sunmak, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve ilgili kuruluşlar nezdinde işlemlerin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile bu husustaki haklarınız hususunda siz  üyelerimizi bilgilendirmek isteriz. 

 

İşbu Aydınlatma Metni, sizleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır:

 • Hangi kişisel verilerinizin toplandığı,
 • kişisel verilerinizin ne amaçla kullanıldığı,
 • kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı,
 • kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • kişisel verilerinizin nasıl korunduğu,
 • BV Teknoloji’nin kişisel verileriniz kapsamında otomatik karar verme yöntemlerini kullanıp kullanmadığı,
 • kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.
 • İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amacı ve İşlemenin Hukuki Sebepleri 
 •  Hukuka Uygunluk Sebepleri Kapsamında İşleme

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 de belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

BV Teknoloji, aşağıda tabloda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlarla, belirtilen birimler aracılığıyla ve yine belirtilen sürelerle sınırlı olarak işlemektedir. 

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz İnternet Sitesi’ne üyeliğinizin tamamlanması, sizinle iletişim kurulması, ürün ve hizmetlerin tanıtılması ve hukuki işlem süreçleriyle ilgili olarak işlenecektir. İşbu verilerin işlenmesi, KVKK’nın 5/2 maddesinin (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, (ç) bendi uyarınca hukuki yükümlülüklerin ifası ve (e) bendi uyarınca BV Teknoloji’nin bir hakkı tesisi, koruması veya gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleşmekte olup, açık rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

İnternet Sitesi’ne üye olurken ayrıca size referans olan kişinin ad ve soyadını belirtmeniz gerekmektedir. KVKK uyarınca bu kapsamda size referans olan kişiye gerekli aydınlatmayı yapmanız ve kişisel verilerinin işlenmesi hususunda ilgili kişiyi bilgilendirme yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz gerekmektedir.

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Veriyi İşleyen

Saklama Süresi

Ad, soyad

Talep ettiğiniz hizmetlerin İnternet Sitesi’ne üyeliğiniz yoluyla sizlere sağlanması, ilgili mevzuata uyum ve hizmet ilişkisi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve mevzuata uyum amacıyla

Müşteri İlişkileri

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

E-posta adresi

Faaliyetler ve sunulan hizmetler ile ilgili iletişim kurmak amacıyla 

Müşteri İlişkileri

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Referans olan kişinin ad ve soyadı

Talep ettiğiniz hizmetlerin İnternet Sitesi’ne üyeliğiniz yoluyla sizlere sağlanması amacıyla

Müşteri İlişkileri

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

 • Açık Rızaya Dayalı İşleme 

BV Teknoloji, aşağıdaki verilerinizi açık onay vermiş olmanız halinde ve açık onayınıza dayanarak

 • Boğaziçi Ventures bülten aboneliği oluşturmak,
 • sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtılabilmesi, geliştirilebilmesi, 
 • müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, 
 • uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması,
 • reklam ve pazarlama amacıyla sizlerle ticari iletişim yürütülmesi ve 
 • anket çalışmaları yapılması 

amacıyla  işlenmektedir.

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Veri İşleyen

Saklama Süresi

Ad, Soyad

Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama için ticari iletişim amacıyla

Ürün Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

E-posta adresi

Bültene abonelik, sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama için ticari iletişim amacıyla

Ürün Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, KVKK madde 5/1 hükmü uyarınca açık onayınıza dayanmaktadır.

Bülten Aboneliği. İnternet Sitesi’ne e-posta adresinizi bırakıp, bülten aboneliğine onay verdiğiniz takdirde, BV Teknoloji, sizlere ürün ve hizmetlerin tanıtmak, yeni ürün ve hizmetleri sunmak ve pazar araştırması sonuçlarını paylaşmak amacıyla zaman zaman bültenler gönderecektir. 

Ticari İletişim. Reklam ve pazarlama amacıyla ticari iletişime ilişkin açık onayınız İnternet Sitesi’ne üyeliğiniz esnasında talep edilmektedir. Ticari iletişim onayı verdiğiniz takdirde sizlerle e-posta yoluyla iletişim sağlanacaktır.

Bülten aboneliğine ve ticari iletişime ilişkin  rızanızı KVKK’nın 7. maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğiniz andan itibaren BV Teknoloji’den bülten ve/veya ticari iletişim mesajı almayacaksınız. Bununla birlikte, rızanızı geri almanız, rızanızı geri almadan önce gerçekleştirilen işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verileriniz onayınızı çekmediğiniz takdirde belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda imha edilecektir. Onayınızı geri çekmeniz halinde onayınızı geri çektiğiniz tarihi müteakip ilk imha periyodunda imha edilecektir.

Otomatik İşleme. Kişisel verileriniz, istatistiki amaçlarla ve pazar analizi değerlendirmeleri dahil olmak üzere analog yöntemlerle işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

Burada sayılan kişisel veriler, tablolarda “Veri İşleyen” kolonunda belirtilen ilgili departman tarafından İnternet Sitesi, çevrimiçi formlar, e-postalar aracılığıyla doğrudan veri sahibinden toplanmaktadır. Kişisel veriler, BV Teknoloji’nin hizmet aldığı üçüncü şahısların sunucularında saklanmaktadır.

Saklama Süresi 

Kişisel verileriniz yukarıdaki tabloda “Saklama Süresi” başlığı altında belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

 • Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama 
 • KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden Kişisel Veri Paylaşımı

BV Teknoloji, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan

 1. 5/2 (c) uyarınca sözleşmenin kurulması amacıyla yatırım tercihleriniz ve talepleriniz doğrultusunda yatırım işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’ne, 
 2. 5/2 (a) ve (ç) uyarınca kanun gereği ve hukuki yükümlülüklerin ifası amacıyla emniyet birimleri kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile kamu kurum ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına 

aktarabilir veya açıklayabilir. 

 1. KVKK madde 8/1 e İstinaden Kişisel Veri Paylaşımı

BV Teknoloji, pazarlama, reklam, analiz, değerlendirme ve ticari iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere üçüncü şahıslardan hizmet  alabilir. Bu halde,  söz konusu veri aktarımı KVKK madde 8/1 uyarınca açık onayınıza dayanılarak gerçekleşebilir.  

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

 • Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

BV Teknoloji açık onayınız doğrultusunda, ad, soyad ve e-posta adresine ilişkin kişisel verilerinizi yurt dışında bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google Drive ile paylaşmaktadır.

Bu paylaşımlar KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak gerçekleşmektedir.

BV kurumsal e-posta ağı Google programları üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda, BV işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğünüz tüm e-posta iletişimi Google’ın yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır. BV, e-posta ekinde göndereceğiniz kişisel veri içeren ekleri güvenli ortamda saklayacaktır.

 1. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç), (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. BV Teknoloji, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. 

Veri Sorumlusu: BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi

Mersis No: 0541055019600017

Adres : Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Cadddesi, Belvu Sitesi No: 110/1, Kadıköy, İstanbul

E-Posta: [email protected] 

iletişime geçebilirsiniz.

Talebiniz halinde BV Teknoloji her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda aydınlatma metnini güncelleyebilir. Güncel aydınlatma metnine her zaman https://bogaziciventures.com/bv-investor-club/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı 

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) 

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, 

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

Gizlilik Politikamıza https://bogaziciventures.com/bv-investor-club/ adresinden Çerez Politikamıza https://bogaziciventures.com/bv-investor-club/ adresinden ulaşabilirsiniz.