Boğaziçi Ventures

Ar-Ge Teşviği Yasası ile Girişim Sermayesi Fonu Yatırımı Yapılabilir

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler ile Ar-Ge/Tasarım Merkezi Sahibi İşletmelerin yararlandığı indirim tutarlarının belirli bir kısmının girişimci firmalara veya girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarılması şartı getirildi.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilgili yılın beyannamesinde yararlanılan indirim tutarının 1.000.000 TL ve üzerinde olması halinde, bu tutarın %2’lik kısmının pasifte geçici bir hesaba aktarılarak (aktarılacak tutarı için üst sınır 20.000.000 TL olarak belirlenmiştir), bu hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar kanunda belirlenen yöntemlerden biri ile girişimci firmalara veya girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarılması şartı getirilmiştir. Söz konusu aktarımın yapılmadığı durumda ise ilgili yıldaki beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın %20’si ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilmeyecektir.

Boğaziçi Ventures’ın kilit yatırımcısı olduğu ve fon yatırım komitesinde yer aldığı Inveo Porföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (BVG) bu kapsamda yatırım yapılabilecek fonlar arasında yer almaktadır.

Aralık 2020’de kurulmuş olan ve SPK mevzuatına tabi bir girişim sermayesi fonu olan BVG, oyun, sağlık teknolojileri, perakende teknolojileri, fintech ve eğitim/İK teknolojisi alanlarında Türkiye’de kurulu, yıkıcı teknoloji odaklı girişim şirketlerine yatırım yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl içerisinde on bir tane şirkete yatırımı tamamlayan fon, önümüzdeki 2 yıl içinde toplam 40 şirkete yatırım yapmayı planlamaktadır. BVG, yatırımcıya hazır bir portföye yatırım yapma fırsatı sunarken, farklı yatırım dikeylerinden farklı teknolojileri deneyimlemesini sağlayacaktır.

Fonun bilgilerine https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/bvg-inveo-portfoy-yonetimi-a-s-bogazici-ventures-girisim-sermayesi-yatirim-fonu adresinden ulaşabilirsiniz.

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Sahibi İşletmeler, girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yaparak Kanun ile getirilen yatırım yapma kriterini sağlayabilir. Buradaki en önemli avantaj, fonun, yatırımcısı adına, girişim şirketi bulmak, finansal ve hukuki inceleme, idari süreçlerin yürütülmesi, şirket değerlemesi ve  yatırım yapılan şirketlerin performanslarının takibi gibi profesyonel uzmanlık gerektiren süreçleri üstlenmesidir. Aynı zamanda girişim sermayesi fonları için vergi/stopaj avantajları da söz konusudur.

Ar-Ge Teşviği ile ilgili mali müşavir, mali/hukuki danışman görüşü alınması faydalı olacaktır.

Bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.