Boğaziçi Ventures

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI HAKKINDA ONAY FORMU

Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, Belvu Sitesi, No: 110/1, Kadıköy, İstanbul adresinde kurulu BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (“BV Teknoloji”) organizasyonu ile yapılan UP Tel Aviv Hızlandırma Programı’na (“Program”) başvurmadan ve bu kapsamda açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metni’ni okudum. 

Aydınlatma metni ile,

  • BV Teknoloji’nin veri sorumlusu olduğu, 
  • İsrail’de bulunan Reichman Üniversitesi, GN-Z11 Tech Ventures Limited ve Amazon Web Services EMEA SARL ile Program kapsamında iş birliği yapıldığı,
  • merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Google Drive’dan sunucu ve bulut hizmeti alındığı, 
  • ayrıca, BV Teknoloji kurumsal e-posta ağının Gmail programları üzerinde çalıştığı, BV Teknoloji işyeri e-posta adresi üzerinden yürütülen tüm e-posta iletişiminin Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklandığı,
  • burada verdiğim açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 9/1 maddesine dayandığı

hususlarında bilgilendirildim. 

Bu çerçevede Program’a başvurmaya karar verdiğim takdirde 

Ad, Soyad

E-posta adresi

Telefon numarası

  1. kişisel verilerimin Program kapsamında başvurumun değerlendirilmesi amacıyla İsrail’de bulunan iş ortakları Reichman Üniversitesi, GN-Z11 Tech Ventures Limited ve Amazon Web Services EMEA SARL ile paylaşılmasına,
  2. kişisel verilerimin yurt dışında bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google Drive ile paylaşılmasına,
  3. BV Teknoloji işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğüm tüm e-posta iletişiminin Gmail’in yurt dışındaki sunucularında şifreli olarak, e-posta ekinde göndereceğiniz kişisel veri içeren eklerin BV Teknoloji tarafından güvenli olarak saklanmasına

açık onay veriyorum.

Burada yer alan kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9/1. maddesi uyarınca açık onayınıza dayanmaktadır.

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

Yurt dışına aktarımı onayınıza tabi kişisel verilerinizin işlenmesi için BV Teknoloji’ye sağladığınız onayı, geçerli herhangi bir sebep sunmaksızın herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz. Program’ın niteliği gereği açık rızanızı geri çekmeniz halinde başvurunuz Program kapsamında değerlendirilemeyecek, Program’a kabulünüz ve devamınız mümkün olmayacaktır.

Herhangi bir geri çekme durumu, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir. BV Teknoloji, yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağladığınız kişisel verileri muhafaza etmeye devam edecektir (KVKK m. 7).

Aydınlatma Metnine ve Çerez Politikasına www.bogaziciventures.com/up-tel-aviv adresinden ulaşabilirsiniz.